010 48 15 921 info@lindsys.nl

Algemene voorwaarden

Lindsy’s Bloemen en Planten, gevestigd aan Hof van Portland 8 te Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lindsys.nl

Lindsy’s bloemen en planten
Hof van Portland 8
3162 WJ Rhoon
010 48 15 921

 

Algemene voorwaarden

Wij hanteren een 14 dagen retour beleid, dat betekent dat je binnen 14 dagen na ontvangst van jouw bestelling een retour verzoek moet hebben ingediend via info@lindsys.nl.

Om een retour te verzenden, moet jouw item in dezelfde verpakking en conditie, ongebruikt, retour worden gezonden. Tevens dien je je bestelbewijs toe te voegen aan jouw retourzending.

Om een retour op te starten kun je een mail sturen naar info@lindsys.nl, alleen via dit adres kan jouw retour in behandeling worden genomen! Dus geen contact via What’s app, Instagram of telefoon!

Wanneer jouw retour is geaccepteerd, zenden wij jou instructies om een retour te plannen.

Onaangemelde retour zending nemen wij niet in behandeling! Retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

Pre order

Sommige items hebben een pre order, dat wil zeggen dat deze nog binnen moeten komen bij ons. De geschatte datum staat bij de product omschrijving, deze kan in de loop der tijd aangepast worden om verschillende redenen. De aangepaste levertijd geeft geen recht op annuleren of geld terug. 

Meerder items besteld

Wanneer een order uit meerdere items bestaat, waarvan een pre order, dan wordt er gewacht met verzenden totdat alles binnen is. Zodat er maar 1 pakket verzonden hoeft te worden. Wil je jouw order toch in gedeeltes ontvangen neem dan contact op via info@lindsys.nl om de eventuele mogelijkheden te bespreken. Er kunnen wel extra bezorgkosten worden berekend.

Schade

Check binnen 24 uur na ontvangst jouw item op eventuele schade/verkeerd product. Neem contact met ons op via info@lindsys.nl om dit te regelen.

Niet retour

Bepaalde items kunnen niet retour worden gezonden. Zoals speciale items, gepersonaliseerde items, versproducten, items in de sale of kadobonnen .
Neem contact met ons op via info@lindsys.nl voor eventuele vragen.

Wisselen van product

De snelste manier om het item te ontvangen is om deze te bestellen naast jou eventuele lopende retourzending. Zodra het retour item binnen is wordt de nieuwe aankoop verzonden.

Tegoed

Wij hanteren een waardebon policy en GEEN geld terug policy.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lindsy’s bloemen en planten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lindsys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lindsy’s Bloemen en Planten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Lindsy’s Bloemen en Planten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Lindsy’s Bloemen en Planten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lindsy’s Bloemen en Planten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 5 jaar > Om contact te onderhouden tussen de klant en ons en op die manier te helpen met eventuele problemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lindsy’s Bloemen en Planten verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lindsy’s Bloemen en Planten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lindsy’s Bloemen en Planten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lindsys.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lindsy’s Bloemen en Planten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lindsy’s Bloemen en Planten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lindsys.nl. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.